Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz wydziałów UMK

Wykaz skrótów i pełnych nazw wydziałów oraz pozostałych jednostek UMK
(stan z 1 października 2020 r.)

AUAdministracja Uniwersytetu
CMCollegium Medicum
CUCentra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
ICNTInterdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
JMJednostki Międzywydziałowe
JOJednostki Ogólnouczelniane
SDSzkoły Doktorskie
WCHWydział Chemii
WFNSWydział Filozofii i Nauk Społecznych
WFAWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
WHUMWydział Humanistyczny (2019- )
WMIWydział Matematyki i Informatyki
WNBWWydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
WNEZWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
WNHWydział Nauk Historycznych
WNPBWydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
WNZGWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
WPAWydział Prawa i Administracji
WSPWydział Sztuk Pięknych
WTWydział Teologiczny

Nieaktualne kody wydziałów występujące w bazie
(w układzie alfabetycznym wg skrótów)

WBNZWydział Biologii i Nauk o Ziemi
WBOŚWydział Biologii i Ochrony Środowiska
WFLWydział Filologiczny
WHWydział Humanistyczny
WNPWydział Nauk Pedagogicznych
WNZWydział Nauk o Ziemi
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK