Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz wydziałów UMK

Wykaz skrótów i pełnych nazw wydziałów oraz pozostałych jednostek UMK
(stan z 1 października 2017 r.)

AUAdministracja Uniwersytetu
CMCollegium Medicum
CUCentra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne
ICNTInterdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
JMJednostki Międzywydziałowe
JOJednostki Ogólnouczelniane
WBOŚWydział Biologii i Ochrony Środowiska
WCHWydział Chemii
WFAWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
WFLWydział Filologiczny
WHWydział Humanistyczny
WMIWydział Matematyki i Informatyki
WNEZWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
WNHWydział Nauk Historycznych
WNZWydział Nauk o Ziemi
WNPWydział Nauk Pedagogicznych
WPAWydział Prawa i Administracji
WPSMWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
WSPWydział Sztuk Pięknych
WTWydział Teologiczny

Nieaktualne kody wydziałów występujące w bazie

WBNZWydział Biologii i Nauk o Ziemi
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK