Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz typów publikacji OPI

FAfragm. monografii/podręcznika w jęz. ang. lub podst. danej dyscypliny
FPfragm. monografii/podręcznika w j. pol./innym nie ang.
MAmonografia/podręcznik w j. ang. lub podst. danej dyscypliny
MPmonografia/podręcznik w jęz. pol./innym nie angielskim
PEpublikacja w czasopi¶mie z listy ERIH
PJpublikacja w czasopi¶mie z listy Journal Citation Reports
PKpublikacja konferencyjna z wykazu MNiSW
PMpublikacja w czasopi¶mie z listy ministerialnej
PPpublikacje w innych czasopismach
PTpatent, prawo ochronne
RCredakcja czasopisma
REredakcja monografii lub podręcznika akademickiego
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK