Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz merytorycznych typów publikacji

Typy publikacji są 3-literowymi skrótami. Z czego pierwsze dwie litery są przedstawione w poniższej liście, a trzecia litera to P dla publikacji polskich lub Z dla zagranicznych. Na przykład książka popularnonaukowa polska ma kod KPP, a recenzja, polemika w publikacji zagranicznej ma kod REZ.

ALalbum, wydawnictwo ilustrowane
ANartykuł naukowy
APartykuł popularnonaukowy
ARartykuł popularny, prasowy
BIbibliografia
BRbroszura popularyzacyjna
ECredakcja tomu/numeru czasopisma
EDedycja, opracowanie tekstu źródłowego
ETedytorial
EZredakcja, wybór, opracowanie
FNfragment naukowy z książki
FPfragment popularnonaukowy z książki
FRfragment popularny z książki
GLglosa w publikacji
HEhasło, biogram w encyklopedii, słowniku
HOhomilia w publikacji
IDilustracja dzieła w katalogu
IEinne
INindeks, skorowidz, spis, wykaz w publikacji
KNksiążka naukowa
KPksiążka popularnonaukowa
KRksiążka popularna
KSkomunikat, streszcz. referatu, abstrakt, plakat
KWkatalog wystawy, folder
MKkomentarz do mapy
MPmapa, atlas, plan
NBnota biograficzna, biografia
PApodręcznik akademicki
PDpraca doktorska
PHpraca habilitacyjna
PKprogram komputerowy
PPpreprint
PRprzewodnik, klucze do oznaczania
PSpodręcznik (nieakademicki), skrypt, ćwiczenia
PTpatent, prawo ochronne
PWprzedmowa, wstęp, posłowie, nota red.
RAraport, ekspertyza
RErecenzja, polemika w publikacji
RFreferat w materiałach z konferencji, zjazdu
SNsprawozdanie z badań, konferencji, zjazdu
SPsprawozd. z działalności, wyjazdów, wystaw
SUsuplement
TLtłumaczenie
ULutwór literacki
WYwywiad, wypowiedź, list do redakcji
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK