Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz formalnych typów publikacji

001czasopismo, seria (redakcja tomu/zeszytu)
002artykuł z czasopisma
003broszura
004dokument elektroniczny
005folder
006kalendarz
007doktorat / habilitacja (autor)
008książka (autor lub redakcja)
009mapa
011patent, prawo ochronne
013fragment/artykuł ze zbiorówki
014ilustracja w katalogu ; zaproszenie
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK