Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu


Instrukcja wyszukiwania danych


Wyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby:


Uwagi:


Wyszukiwanie poprzez indeks

Wyszukiwanie można przeprowadzać poprzez następujące indeksy:

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:

  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Indeks znajdujący się z prawej strony

Przykład:


Na ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych dotyczących danego pola (w rozważanym przypadku będą to prace podanego autora).
Uwaga: Wystarczy wpisać nazwisko lub początek nazwiska, np. Borowiecki lub Borow.
Po wybraniu dowolnego terminu program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione informacje.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:

  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. w zależności od ustawienia sposobu wyszukiwania (u dołu strony) wpisać początek terminu zakończony gwiazdką, tylko początek terminu, lub cały wyszukiwany termin
  3. nacisnąć klawisz Szukaj znajdujący się u dołu formularza


Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy, w które można wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól. Zadane warunki można połączyć jednym z następujących operatorów logicznych:


Działanie operatorów jest następujące:

iloczyn wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki
suma wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków
różnica wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku,
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku.


Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przycisk Szukaj.

Przykład:
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem i naciśnięciu klawisza Szukaj,
zostaną odnalezione prace Zenona Huberta Nowaka na temat Prus, wydane w 2000 r.

Łączenie warunków:Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków, należy dodatkowo wybrać suma w opcji Łączenie warunków.

Przykład:
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się wszystkie prace,  które zostały zidentyfikowane przez poniższe słowa kluczowe:

Łączenie warunków:Różnica warunków
W celu odnalezienia rekordów spełniających jeden warunek, a nie spełniających drugiego warunku, należy:

Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład:
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się prace Stefana Czaji - poza opublikowanymi w Głosie Uczelni:

Łączenie warunków:


Format prezentacji danych
Opcja Format pozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych rekordów.
Dostępnych jest sześć formatów:

 


Powrót do strony wyszukiwawczej

Strona główna Biblioteki UMK